Як зробити правильний інвойс і за яких умов він стає первинним документом

При складанні інвойсу потрібно керуватися ЗУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

В інвойсі є такі реквізити:

  • назва документа;
  • дата складання;
  • назва підприємства, від імені якого складено документ;
  • зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
  • посади осіб, відповідальних за господарську операцію і її оформлення;
  • особистий підпис або інші дані, які ідентифікують учасників операції.

Важливо! У законі № 1724-VIII йдеться: “оформлений належним чином рахунок-фактура (інвойс) може бути підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарської операції з постачання товарів, робіт (послуг) без складання акта приймання–передачі тільки у разі його оплати, що підтверджується відповідними документами.”

Первинним документом інвойс стає, якщо:

  • він оплачений;
  • є документи, які підтверджують оплату: платіжне доручення, розрахунковий чек, касовий чек, розрахункова квитанція, виписка з карткового рахунку, квитанція до прибуткового касового ордера тощо.

Так, інвойс може замінити акт приймання-передачі послуг. Але ми рекомендуємо укладати акти приймання-передачі послуг, аби уникнути питань з боку податкової.

Related Posts