Інвойс для ІТ сфери. Що це таке і як його оформити?

Інвойс знайомий документ для більшості підприємців ІТ сфери.

Він не первинний, але може ним бути. Сьогодні розкажемо за яких умов.

У листі Міністерства фінансів України N 31-34000-20/23-4579/4800 вказується, що рахунок фактура носить інформаційний характер. При його складанні потрібно керуватися ЗУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Інвойс має містити наступні реквізити:

  • назву документа;
  • дату складання;
  • назву підприємства, від імені якого складено документ;
  • зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
  • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
  • особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

У законі № 1724-VIII йдеться: “оформлений належним чином рахунок-фактура (інвойс) може бути підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарської операції з постачання товарів, робіт (послуг) без складання акта приймання–передачі тільки у разі його оплати, що підтверджується відповідними документами.”

👆Якщо дотриманні реквізити і виконанні певні умови: інвойс може бути первинним документом та заміняти акт приймання-передачі послуг. Це дуже зручно для підприємців ІТ сфери.

Ось умови за яких інвойс стає первинним документом:

  • він оплачений;
  • є документи, які підтверджують оплату. Наприклад, платіжне доручення, розрахунковий чек, касовий чек, розрахункова квитанція, виписка з карткового рахунку, квитанція до прибуткового касового ордера тощо.

Так, інвойс може замінити акт приймання-передачі послуг. Але ми рекомендуємо укладати акти приймання-передачі послуг, аби уникнути питань з боку податкової.

Related Posts